03 Mart 2016

 

KFÇG’nun Değerli Üyeleri,

Çalışma grubumuzun 2014-2015 yıllarına ait faaliyet raporu aşağıdadır.

Saygılarımızla

 

Prof. Dr. Canan Uluoğlu

 

KLİNİK FARMAKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ

 

KFÇG-YK olarak düzenli şekilde toplantılar gerçekleştirilmiştir. Grubumuz üyeleri farklı şehirlerden olduğu için toplantılarımızın birçoğu internet üzerinden görüntülü olarak yapılmıştır.

 

EĞİTİM FAALİYETİ

13-14 Kasım 2014, Bera Otel, Ankara

Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi-Güncel Mevzuat Işığında” isimli bir eğitim yapılmıştır. Eğitime büyük çoğunlukla dernek üyemiz farmakologlar katılmış olmakla birlikte diğer alanlardan (ilaç sektörü vb) katılım da kabul edilmiştir. Eğitime toplam 77 kişi katılmıştır. Dernek üyelerimize eğitim ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir.

 

ANKET ÇALIŞMASI

Haziran-Ağustos 2015

Anketin adı ve içeriği “Tıp Fakültelerinde Klinik Farmakoloji Lisansüstü Eğitiminin Mevcut Durumu ve Görüşler” dir.

Tüm farmakologlara yönelik olarak, büyük kısmı internet üzerinden yapılmış olmakla birlikte, 23. Ulusal Farmakoloji Kongresinde de elden toplanmaya çalışılmıştır.

 

23. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ FAALİYETLERİ

7-10 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler

 

·       Türk Farmakoloji Derneğinin 7-10 Eylül 2015’de Ankara’da gerçekleştirdiği 23. Ulusal Farmakoloji Kongresinde 10 Eylül 2015 tarihinde Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu olarak “Tıp Fakültelerinde Klinik Farmakoloji Lisansüstü Çekirdek Eğitim Programı” konulu bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun sabahki bölümünde bir panel yapılmış ve panel içerisinde “Tıp Fakültelerinde Klinik Farmakoloji Lisansüstü Eğitiminin Mevcut Durumu ve Görüşler” isimli anket sonuçları sunulmuş, öğleden sonra da çalıştay düzenlenmiştir.

·       Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu (Canan Uluoğlu, Özlem Coşkun)

Bu oturumda Sağlık Bakanlığı ile Türk Farmakoloji Derneği işbirliği ile yürütülmesi planlanan “Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi” projesi hakkında farmakolog meslektaşlarımıza bir bilgilendirme yapılmıştır.

 

YENİ DÖNEM VİZYONUMUZ:

 

·       Biyofarmasötik Ürünler ve Biyobenzerler: Türkiye’de Neredeyiz?” isimli bir toplantının Mayıs 2016 gibi yapılması planlanmıştır. Program taslağı hazırlanmış, hedef kitle tanımlanmıştır.

·       AİK Faaliyetleri kapsamında “Tıpta Uzmanlık Kuruluna Esas Teşkil Edecek Uzmanlık Öğrencileri Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi” konusunda Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak proje çok zaman ve emek almıştır. Uzun sürede oldukça önemli bir noktaya ulaşmıştır. Projenin devam etmesinde fayda vardır.

·       KFÇG-YK başkanının, TFD yönetim kurulu toplantılarına temsilen katılımı, bilgi alış verişi ve etkileşim açısından yararlı olacaktır.

·        KFÇG-YK’nun takvimlendirdiği aktiviteleri ve sorumlulukları konusunda TFD yönetim kurulu ile bir uzlaşı sağlandıktan sonra, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında daha bağımsız hareket edebilmelerinin hem işleyiş hem de verimin yüksek olması açısından çok daha faydalı olacağı düşünülmüştür.

 

 

 KLİNİK FARMAKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULU

AKILCI İLAÇ KULLANIMI FALİYETLERİ

 

·       AİK Faaliyetleri kapsamında “Tıpta Uzmanlık Kuruluna Esas Teşkil Edecek Uzmanlık Öğrencileri Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi” konusunda Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ile TFD işbirliği kapsamında bir çalışma başlatılmıştır.

·       Bu proje kapsamında Tıpta Uzmanlık öğrencilerine 3 gün sürecek bir AİK eğitimi verilmesi söz konusudur.  Eğitim programının içeriği tarafımızca düzenlenecektir.

·       Bu işbirliği kapsamında, kurulumuz tarafından yapılan toplantı ve diğer aktiviteler (çalıştaylar, pilot uygulama vb) aşağıda kronolojik olarak verilmiştir.

·       Özetle, 2 kez Dr. İrfan Şencan (S.B) ile toplantı, 6 kez Farmakoloji Çekirdek Grup Toplantısı,  2 kez Çalıştay, 1 kez Dernek başkanı ile toplantı ve 1 “Pilot Uygulama” gerçekleştirilmiştir.

·       Şu an gelinen noktada, işbirliğimiz devam etmekte olup, Haziran 2015’de yapılan pilot uygulama sonrası tarafımızdan, eğitim programının uygulama kısmında bazı değişiklikler ön görülmüş ve bu değişikliklerin yapılması konusunda detaylı olarak Bakanlıkla görüşme yapılmasına karar verilmiştir.

 

01 EKİM 2013

ÇALIŞTAY

“Tıpta Uzmanlık Kuruluna Esas Teşkil Edecek Uzmanlık Öğrencileri Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi Çalıştayı” (Sağlık Bakanlığı Organizasyonu, Hakkı Gürsöz

ve Ali Alkan’ın katılımı ile )

 

31 EKİM 2013

Çekirdek grup toplantısı

YER: AÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

4-7 KASIM 2013

Dernek Yönetimini Bilgilendirme Toplantısı

YER: Antalya, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Katılanlar:

Prof. Dr. Öner Süzer

Prof. Dr. Ayşe Gelal

Prof. Dr. Canan Uluoğlu

 

28 MART 2014

Çekirdek grup toplantısı

YER: GÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Bu toplantının sonunda Dr. İrfan Şencan’a taslak program sunuldu.

 

07 MAYIS 2014

S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dr. İrfan Şencan ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı ve 28 Mart 2014 toplantısında kendisine sunulan Taslak Program üzerinde uzlaşı sağlandı.

 

4 HAZİRAN 2014

Çekirdek grup toplantısı

YER: GÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

23 EYLÜL 2014

Çekirdek grup toplantısı

YER: GÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

9 OCAK 2015

ÇALIŞTAY, SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK

Sinüzit ve hipertansiyon olgularının ve senaryolarının yazılması amacıyla yapılmıştır ve aşağıda yer alan öğretim üyeleri ile beraber 1 tam gün çalışılmıştır.

 

Katılımcılar: (Cana Uluoğlu, Özlem Coşkun)

Enfeksiyon: Serhat ÜNAL(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak), İsmail BALIK 

Çocuk: Ateş KARA (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak), Hasan TEZER (Gazi Üniv. Tıp Fak),, Betül Ulukol (Ankara Üniv Tıp Fak)

Psikiyatri: Hakan TÜRKÇAPAR

Kardiyoloji: Bülent BOYACI (Gazi Üniv. Tıp Fak Kardiyoloji), Gülten Taçoy (Gazi Üniv. Tıp Fak Kardiyoloji)

KBB: Süha BETON(Ankara Üniv Tıp Fak KBB), Levent Sennaroğlu (HÜTF KBB), Serdar Özer (HÜTF KBB)

Hakan Orer: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Süha BETON (Ankara Üniv Tıp Fak KBB)

Betül Ulukol (Ankara Üniv Tıp Fak, Pediatri)

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özer (HÜTF KBB)

Bülent BOYACI (Gazi Üniv. Tıp Fak Kardiyoloji)

Gülten Taçoy (Gazi Üniv. Tıp Fak Kardiyoloji)

 

9 ŞUBAT 2015

Çekirdek grup toplantısı

YER: GÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

15-17 HAZİRAN 2015

PİLOT UYGULAMA

Bera Otel, Ankara

Ek-1: Pilot Uygulama Raporu

 

2-3 KASIM 2015

Bera Otel, Ankara

Çekirdek grup toplantısı: Sağlık Bakanlığı temsiliyetinin de olduğu bu toplantıda pilot uygulamanın geri bildirimleri değerlendirildi, tartışıldı. 

Sedat Rahmi ALTUĞ
Düzenleyen :
Geçerli anket yok

Haberler »

▲ Yukarı Çık