Yeterlik Yürütme Kurulu Üyeleri

 
05 Ekim 2012

 

YETERLİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Mine Sibel GÜRÜN
(Başkan)
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji AbD, Bursa
e-posta: 
sgurun@uludag.edu.tr


Doç. Dr. Mine Kadıoğlu DUMAN
(Sekreter)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji AbD, Trabzon

e-posta:  kadioglu20@gmail.com

 

 

Prof. Dr. S. Hakan ORER
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul
e-posta: 
horer@ku.edu.tr

Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS 
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara
e-posta:
tolgaaydos@yahoo.com


Prof.Dr. Zafer GÖREN

(Eşgüdüm Üyesi)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Binası
Sağlık ve Eğitim Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası
Başıbüyük Maltepe İstanbul 34854
Tel ve faks: +90
 (216) 421 22 22-1638
e-posta: 
zgoren@gmail.com
Geçerli anket yok

Haberler »

▲ Yukarı Çık