TFD Yaz Okulları

 
14 Eylül 2015

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından “Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak ve farmakoloji anabilim dallarının gelişimine katkıda” bulunmak amacıyla “Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu” açılmasına karar verilmiştir. TFD Yönetim Kurulu kurs tarihi ve programı belli olduktan sonra duyuru yaparak katılım başvurularını kabul eder.

 
Kursun amacı
Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların konusunda bilgi ve beceri kazandırılarak öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak ve farmakoloji anabilim dallarının gelişimine katkıda bulunmaktır.
 
Kursun hedefleri
1. Temel laboratuar donanımlarının ve işlemlerinin tanımlanması.
2. Deney hayvanları üretimi ve bakımının tanımlanması
3. İn vivo inceleme yöntemlerinin uygulanması
4. İn vitro izole doku inceleme sistemlerinin uygulanması
5. İn vitro izole organ inceleme sistemlerinin uygulanması
6. Moleküler farmakolojik yöntemlerin uygulanması
 
Kurs başvuru koşulları
1. Türk Farmakoloji Derneği üyesi olmak
2. Farmakoloji doktora öğrencisi, tıpta uzmanlık öğrencisi, uzman ya da doktora sahibi ya da öğretim üyesi olmak
3. İlgili Anabilim dalı Başkanından tavsiye mektubu almak
 
Yaz okuluna kabul edilebilmek için Türk Farmakoloji Derneği üyesi olmak şarttır. Kursa katılacaklara TFD Yönetim Kurulu karar verir. Kursa kabul için katılabileceklerin öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1. Farmakoloji doktora öğrencileri/tıpta uzmanlık öğrencileri (kıdemli olanlara öncelik verilecektir)
2. Farmakolojide doktorasını tamamlamış/uzman olanlar
3. Farmakolojide öğretim üyesi olanlar
Not: Kontenjan dolmadığı takdirde Farmakoloji dışındaki bilim dallarından TFD Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci alınabilir.
 
Eğitim süresi: 6 tam gün (Pazartesi-Cumartesi).
 
Katılımcı sayısı: En az 5, en çok 7 kişi. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu ilgili kontenjanların bir kısmını, departmanlarında tek başına çalışan yardımcı doçentlere ayırabilir.
 
Katılımcılara destek
Yaz okulu ücretsizdir.
 
 
Yapılmış Olan Yaz Okulları
VIII.
20-24 Haziran 2016 Ankara
 

Ecz. Mesut Çiçek

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD

Ecz.Demet Sinem Güden

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD

Şule Aydın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD

Başak Dönertaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD

Ecz.Nurdan Dağtekin

İstanbul Üniversitesi İstanbul Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD

Recep Selim Şentürk

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD

Ecz.Seçkin Engin

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD

VII.
22-27 Haziran 2015 Ankara
Başvuru formu
Teorik ve pratik eğitim programı
Kursa katılanlar:

1. Yrd. Doç Dr. F. Yasemin Özatik

Ahi Evran Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

2. Ecz. Erkan Civelek Kazkayası

İstanbul Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD

3. Ecz. Gökçen Telli

Hacettepe Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD

4. Ecz. Elif Çınar

Hacettepe Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD

5. Ar. Gör. Çiğdem Çengelli Ünel

Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

6. Uzm. Ecz. Onural Özhan

İnönü Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

7. Dr. Mustafa Kısa

Mevlana Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

 

 

VI.
Kursa katılanlar:

1. Ecz. Ezgi Akdeniz

Bülent Ecevit Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

2. Dr. F. Nihan Cankara

Süleyman Demirel Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

3. Dr. Hasan Güzel

Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

4. Dr. Mehmet Kara

Erciyes Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

5. Öğr.Gör. Sema Ketenci

Marmara Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

6. Uzm. Dr. Ş. Sırma Yıldırım

Kırıkkale Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD

7. Ecz. Yeşim Kaya

Hacettepe Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD

 

 
V.
24-29 Haziran 2013 Ankara
Kursa katılanlar:
1.
Yrd. Doç. Dr. Ali Parlar
Adıyaman Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.
2.
Dr. Elif Onat
Fırat Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.
3.
Yrd. Doç. Dr. Filiz Özyiğit
Dumlupınar Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.
4.
Ecz. Hande Karahan
Hacettepe Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD.
5.
Uzm. Ecz. Merve Denizaltı
Hacettepe Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD.
6.
Dr. Ruhan Deniz Topuz
Trakya Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.
7.
Dr. Sait Bayram
Düzce Üniv. Tıp F. Farmakoloji AbD.
 
 
IV.
11-16 Haziran 2012 Ankara
Başvuru formu
Kursa katılanlar:
1.
Ecz. Tuğçe Demirtaş
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2.
Arş. Gör. Şükriye Yeşilot
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi
3.
Uzm.Ecz. Mehtap Cincioğlu
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
4.
Dr. Arzu Erdal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
5.
Dr. İlknur Erköseoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi
6.
Dr. İhsan Bayel
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
7.
Ecz. A. Nihal Sarı
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
 
 
III.
20-25 Haziran 2011 Ankara
Duyurusu ve programı
Kursa katılanlar:
1.
Fatma İşli
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2.
İnci Somuncutürk
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
3.
Ali Boray Başcı
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
4.
Emre Mutlu
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
5.
Deniz Çoşkunsever
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
6.
Eren Sakallı
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
7.
Ayça Çakmak
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
 
 
II.
21-27 Haziran 2010, Ankara
Duyurusu ve programı
Kursa katılanlar:
1.
Kutluhan Tezcan
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2.
Ayşe Arzu Sayın Şakul
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
3.
Emine Nur Özdamar
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
4.
Ahmet Altun
Sivas Üniversitesi, Tıp Fakültesi
5.
Efnan Muci
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi
6.
Ulya Keskin
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi
7.
Gülhan Ünlü
Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 
 
I.
22-28 Haziran 2009, Ankara
Duyurusu ve programı
Kursa katılanlar:
1.
Nedim Durmuş
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2.
Çiğdem Selli
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
3.
Gülnihal Özcan
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
4.
Şebnem Kostak
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi
5.
Remile Belma Korkmaz
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
6.
Fulden Işıkdemir
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi
7.
Zeliha Bayram
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 
 

 

Geçerli anket yok

Haberler »

▲ Yukarı Çık