KFÇG Faaliyetler

KFÇG’nun Değerli Üyeleri,

Çalışma grubumuzun 2014-2015 yıllarına ait faaliyet raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Canan Uluoğlu

KFCG GENEL FAALİYETLERI

KFCG-AIK FAALIYETLERI

 

TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Tarafından Yapılan Toplantılar

- Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 20 Aralık 2010 Ankara’da “Türkiye’de Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği” çalışma toplantısı düzenlenmiştir. TFD-KFCG web adresinde toplantı sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

-  “Türk Farmakoloji Derneği, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 1 Eylül 2010 tarihinde Ankara'da "Farmakogenetik ve Klinik Farmakoloji" temalı sempozyum düzenlemiştir. 
Programa ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

- Uluslararası alanda farmakogenetik ve klinik farmakoloji konularında önemli bir isim olan; Prof. Jae-Gook Shin’in "Utilization of Pharmacogenomic Biomarkers in Personalized Pharmacotherapy and Clinical Trials" başlıklı konuşmasına buradan ulaşabilirsiniz.
Toplantı fotoğrafına buradan ulaşabilirsiniz.

- TFD-KFÇG Elektronik Bülteni Şubat 2010 Sayısı yayınlandı.

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu, TFD 20. Ulusal Farmakoloji Kongresi - 4. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 4 Kasım 2009 Kızılağaç Manavgat Antalya, Kitapçık ve Sunumlar

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Farmakovijilans Derneği İstanbul Şubesi 
‘Klinik Farmakolojinin Temelleri' Eğitim Sempozyumları Dizisi II 
“Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlarına Yönelik Farmakovijilans Sempozyumu” 
12 Haziran 2009, Sabancı Kültür Merkezi, Erciyes Üniversitesi Kampüsü / Kayseri.
Sempozyum programına ve sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
‘Klinik Farmakoloji'nin Temelleri ‘ Eğitim Sempozyumları Dizisi I 
“Klinik İlaç Araştırmalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi: Mevzuat, Temel İlkeler ve Farmakologların Rolü”
24 Ekim 2008, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi- Gaziantep 
Sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz.

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
TFD 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi - 3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu 
24-27 Ekim 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon 
Kitapçık ve Sunumlar

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Farmakovijilans Derneği İstanbul Şubesi 
“Farmakoloji Asistanı ve Uzmanlarına Yönelik Farmakovijilans Sempozyumu” 
11 Mayıs 2007 - İstanbul

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Geriatri Derneği 
(Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumları Dizisi- 8) 
“Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı” 
3 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Adana

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu ve Geriatri Derneği
(Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumları Dizisi - 7) 
“Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı”
15 Aralık 2006, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)- İzmir 
Toplantı Programı Sunumlar Basılı Materyal 

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
Ülkemizde İlaç Güvenliliği İzlemi” Sempozyumu 
16 Aralık 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ankara 
Sunumlar 

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 
TFD 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi - 2. Klinik Farmakoloji Sempozyumu 
28 Eylül – 1 Ekim 2005- İzmir 
Sunumlar

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi” Kursu 
24-27 Eylül 2005- İzmir 
Program ve Sunumlar

- TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
(Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumları Dizisi – 5) 
“Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı” 
17 Aralık 2004- Ankara 
Program ve Sunumlar