Olağan Seçimli Genel Kurul Duyurusu

11 Aralık 2017, Pazartesi

Derneğimizin XXXII. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12 Ocak 2018 Cuma günü saat 17:00’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Bayer Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Kongre divanı seçimi ve yetkilendirme
 3. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporunun okunması
 4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 5. Yönetim kurulunun ibrası
 6. 2018-2019 yılları bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması
 7. 2018-2019 yılı giriş aidatı ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
 8. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
 9. TTB-UDEK temsilcileri seçimi
 10. Yeterlilik Kurulu seçimi
 11. Dilekler
 12. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Kongre Divanına yetki verilmesi
 13. Kapanış
 
Etiket: