Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

21 Kasım 2013, Perşembe

Bu yıl Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay'ı (TUEK) 7 Aralık 2013 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde İstanbul Tabip Odası'nda yapılacaktır. Katılım serbesttir. 
Programa buradan ulaşabilirsiniz.