Yeterlik Kurulu

Prof. Dr. Mine Sibel GÜRÜN (Başkan)
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Bursa
e-posta: sgurun@uludag.edu.tr


Doç. Dr. Mine Kadıoğlu DUMAN (Sekreter)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Trabzon
e-posta:  kadioglu20@gmail.com


Prof. Dr. S. Hakan ORER
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, İstanbul
e-posta: horer@ku.edu.tr


Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS 
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD, Ankara
e-posta: tolgaaydos@yahoo.com


Prof.Dr. Zafer GÖREN (Eşgüdüm Üyesi)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Binası
Sağlık ve Eğitim Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası
Başıbüyük Maltepe İstanbul 34854
Tel ve faks: +90 (216) 421 22 22-1638
e-posta: zgoren@gmail.com