To Continue in English

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ
Turkish Pharmacological Society

Talatpaşa Bulvarı, 113/52, 06230 Samanpazarı, ANKARA

Tel ve faks: +90 312 3092156. E-mail: info@tfd.org.tr

www.tfd.org.tr

   Son güncelleme: 12.02.2011

   Bize ulaşın: info@tfd.org.tr

   Bu sayfa en iyi 1024´768
   çözünürlükte izlenebilir.
 

TFD internet sitesi Prof. Dr. Öner Süzer
tarafından hazırlanmaktadır.

Genel duyurular

Türk Farmakoloji Derneği internet sitesi yenilenmiştir. Eski tasarımımız 12 Şubat 2011 tarihinden sonra güncellenmeyecektir.

Türk Farmakoloji Derneği Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25 Şubat 2011 Cuma günü saat 17:00’de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 4 Mart 2011 Cuma günü saat 17:00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Sarı Salon’da yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu
Olağanüstü genel kurul gündemine buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni!!! TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü duyurusu

İş ilanı!!! "Nitrik Oksidin Preadipositlerde (3T3-L1) Proliferasyon, Diferensiyasyon ve Aktin Hücre İskeleti Organizasyonu Üzerine Etkileri: Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Rolü" adlı projede bursiyer olarak görev alabilecek, TC sınırları içinde yüksek lisans yapan ya da önümüzdeki dönem yüksek lisansa kabul edilecek olan 1 adet araştırmacıya ihtiyaç vardır. Proje süresi 2 yıl olup bursiyere ayda 1250 TL ödenecektir. İlgilenenler Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR'a başvurabilirler.
E-posta: kansu23@yahoo.com
 Tel: 0324 3411958

Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Anabilim Dalları Araştırma Konuları ve Donanım Envanteri 2008.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu'nun "Terapötik İlaç/Madde Düzeyi İzlemi" konusunda görüşleri

Türk Eğitim Vakfı uzman tıp doktorlarına araştırma çalışmaları için yurt dışı bursu verecektir. Farmakoloji alanında sadece adli toksikoloji (forensic toxicology) burs verilebilecek durumlar listesinde yer almaktadır.
Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Türk Eğitim Vakfı internet sitesinin ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

TFD Bülteni Sayı 107, Ocak-Mart 2011
TFD bülteninin tüm sayıları artık yayında...

Yeni!!! TFD-KFCG Elektronik Bülteni Şubat 2011 sayısı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, tıp fakültelerinin akademik yapısına ilişkin olarak bölüm, anabilim ve bilim dallarının yeniden düzenlenmesi konusunda YÖK tarafından yapılan çalışmaya ilişkin yazıyı tıp fakültesi dekanlıkları aracılığıyla anabilim dallarının görüşüne sunmuştur.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, Klinik Toksikoloji Çalışma Grubuyla yaptığı çalışma sonucunda Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan “Toksikoloji” bilim dalının adının “Klinik Toksikoloji” olarak değiştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmesini savunmaktadır.
TFD Yönetim Kurulu görüşünün tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı konuda Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu'nun görüşüne buradan ulaşabilirsiniz.

TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2010/164 numaralı kararıyla 23.12.2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’in tümünün yürürlüğünü durdurdu.
Bu konuyla ilgili görüşlerimize (TFD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer'in önsözü ve Prof. Dr. Hakan Ergün'ün makalesine) TFD bülteninin 106. sayısında ulaşabilirsiniz.
Türkiye'de klinik araştırma mevzuatında oluşan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Farmakoloji Derneği, EPHAR 2016 Kongresini İstanbul'da düzenleyecektir. Bu konuyla ilgili yazılarımızı  TFD Bülteninin 105. ve 106. sayılarında bulabilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği "Etik Bildirgeleri"ne buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu,
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu  Yürütme Kurulu üyeliklerine, Ahmet AKICI, Zafer GÜNEY, Yusuf Cem KAPLAN, Sabahat KÖSEOĞLU ve Ümit YAŞAR'ı;
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliklerine
Serap Anette AKGÜR, Şule KALKAN, Atila KARAALP, Esra KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU ve Müge TECDER ÜNAL'ı (soyadına göre alfabetik sırayla) atamıştır. 

Türk Farmakoloji Yönetim Kurulunun kamuda çalışan farmakologların sorunları hakkındaki duyurusu

Türk Farmakoloji Derneği, 18.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”nin 13/1. fıkrası ile 27/1. fıkrasındaki hükümlerin iptali istemi ile yürütmesinin durdurulması için Danıştay 8. Daire Başkanlığına dava açtı.
Dava dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”ne buradan ulaşabilirsiniz.

Kitap duyuruları

TFD Standart İşleyiş Yöntemleri

TFD'ye başvuru için doldurulacak formlar (üye başvuru formu, iletişim bilgileri güncelleme formu, TFD avans formu...)

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu'nun dernek bünyesinde “Doktora ve uzmanlık öğrencileri komisyonu (DUÖK)” oluşturdu. Komisyonun üye listesine  buradan ulaşabilirsiniz.

TFD Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Türk Farmakoloji Derneği Bilim ve Yayın Etiği İlkeleri görüşleriniz doğrultusunda son şeklini almış ve genel kurulda oylanmıştır.
"TFD Bilim ve Yayın Etiği İlkeleri'nin son metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Devlet Hizmet Yükümlüğü olan meslektaşlarımızın atamaları yapılmaktadır.
Tıbbi farmakoloji uzmanlarının görev alanlarına
buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuru arşivi

Üyelik işlemleri

TFD üye listesi

Üyelik başvuru formu
(Form yenilenmiştir. Derneğe üyelik başvurusu için formu doldurup, 2 resim ile birlikte formda belirtilen adrese postalayınız) 

Kongre, seminer ve kurs duyuruları

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen tüm toplantıların kitapçıkları ve davetli konuşmacıların sunuları.

TFD 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi için Duyuru.
Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 19-22 Ekim 2011 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacaktır. Kongre bilimsel sekreterliği için Prof. Dr. Kevser Erol atanmıştır. Kongre organizasyonu Plaza Turizm tarafından düzenlenecektir.
Kongrenin birinci duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kongre internet sitesi (yakında yayında): www.farmakoloji2011.org

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları'nın yirmincisi 9-11 Mart 2011 tarihlerinde, 2009 yılında kaybettiğimiz rahmetli hocamız Prof. Dr. Gültekin Sunam anısına, Bayraktepe Mevkii Sarıkamış, Kars’ta bulunan Toprak Hotel’de (Ce-mar) yapılacaktır.
Toplantı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
Konaklama başvurularınızı burayı tıklayarak yapabilirsiniz:
http://www.plazatur.com/KarsTFD/
Toplantı programına buradan ulaşabilirsiniz.

MedicReS International Conference On Good Medical Research: Planning, Analyzing, Reporting, Reviewing For Authors, Reviewers, Editors. 25-27 Mart 2011, İstanbul.
Toplantı web sitesi: www.ic2011.medicres.com

Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakülteleri 15-17 Nisan 2011 2010 tarihlerinde I. Üniversitelerarası Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp Yaklaşımının Modern Tıp Pratiğinde Uygulamaları Sertifika Programı düzenleyecektir.
Programın internet adresleri: http://www.bireyeozgutipistanbul.org; http://www.personalmedicineistanbul.org

Advanced Workshop on New Approaches in Cardiovascular Disorders. From Genes & Molecules to Clinical Applications. 4-8 Mayıs, 2011 Ankara
Toplantı web sitesi: http://nacd2011.medicine.ankara.edu.tr/

10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), 26-29 Haziran 2011, in Budapeşte, Macaristan
Kongre web sitesi: www.eacpt2011.org

6th European Congress of Pharmacology, 17-20 Temmuz 2012, Granada, İspanya
Kongre internet sitesi: www.ephar2012.org

Türk Farmakoloji Derneği, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu 1 Eylül 2010 tarihinde Ankara'da "Farmakogenetik ve Klinik Farmakoloji" temalı sempozyum düzenlemiştir.
Programa ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Uluslararası alanda farmakogenetik ve klinik farmakoloji konularında önemli bir isim olan
Prof. Jae-Gook Shin’in "Utilization of Pharmacogenomic Biomarkers in Personalized Pharmacotherapy and Clinical Trials" başlıklı konuşmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı fotoğrafına buradan ulaşabilirsiniz.

16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WorldPharma2010), Kopenhag, 17-23 Temmuz 2010
Kongre internet sitesi: www.worldpharma2010.org
Kongre programı içinde 19 Temmuz 2010 tarihinde, Türk Farmakoloji Derneği adına Prof. Dr. Zafer Güney’in düzenlediği “Clinical Trials Across Europe and Role of Pharmacologists” başlıklı bir workshop da yer aldı.

TFD Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu
Türk Farmakoloji Derneği yönetim kurulu tarafından “Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak ve farmakoloji anabilim dallarının gelişimine katkıda” bulunmak amacıyla “Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu” açılmasına karar verilmiştir.
  Bu yaz okulunun ikincisi 21-27 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır.
Yaz okulu duyurusu, başvuru koşulları ve programına buradan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu başvurusu kabul edilenlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Farmakoloji Eğitim Sempozyumları”nın XVII.’si,  “Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi” başlığıyla 28 Mayıs 2010 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe'de yapıldı.
Toplantı içeriğine ve programına buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları'nın ondokuzuncusu 17-19 Mart 2010 tarihlerinde, 2009 yılında kaybettiğimiz rahmetli hocamız Prof. Dr. M. Oğuz Güç anısına, Uludağ, Bursa, 2. Bölgede bulunan Alkoçlar Oteli’nde yapılmıştır.
Toplantı programı ve kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalına bağlı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle 27-30 Nisan 2010'da İzmir'de "Klinik Toksikoloji" kursu gerçekleştirdi.
Kurs programı ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kurs sunularına buradan ulaşabilirsiniz

Diğer kongre duyuruları

Haberler

Medimagazin dergisi Türk Farmakoloji Derneği'ni tanıttı.

Bu sayfada yer almasını istediğiniz haberleri info@tfd.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Haber arşivi

Türk Farmakoloji Derneği
Türkiye Farmakolog Rehberi

(versiyon 1.9, güncelleme 30 Aralık 2005)

Türkiye Farmakolog rehberi basılmıştır.

Farmakoloji Terimleri

Prof. Dr. Öner Süzer tarafından hazırlanan, İngilizce-Türkçe Farmakolojik Terimler Kılavuzu
(versiyon 1.2)

Sendrom Tıp Dergisi'nin eki olarak yayınlanan Farmakoloji Terimleri Sözlüğü'nün pdf formatı  ve sözlük hakkında Doç. Dr. Bahar Tunçtan tarafından yapılan açıklama.