Derneğimizin XXX. Olağan Seçimli Genel Kurul İlanı

07 Aralık 2013, Cumartesi

Derneğimizin XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 17:00’de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 17:00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Kongre divanı seçimi ve yetkilendirme
 3. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporunun okunması
 4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 5. Yönetim kurulunun ibrası
 6. 2014-2015 yılları bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması
 7. 2014-2015 yılı giriş aidatı ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
 8. Yönetim Kurulu’nun Dernek Merkezi olarak kullanılmak üzere Ankara’da gayrimenkul satın alınması için yetki istemesi hakkında
 9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
 10. TTB-UDEK temsilcileri seçimi
 11. Yeterlilik Kurulu seçimi
 12. Dilekler
 13. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Kongre Divanına yetki verilmesi
 14. Kapanış