Akılcı İlaç Eğitimi Kurulunda Görev Almak İsteyenler İçin Çağrı

30 Ocak 2014, Perşembe

Türk Farmakoloji Derneği Akılcı İlaç Eğitimi Kurulunda görev almak isteyen üyelerimizin kurulun XXX. Dönem başkanı Prof. Dr. Canan Uluoğlu’na (culuoglu@gazi.edu.trculuoglu@yahoo.com) isteklerini belirten bir e-posta ile başvurmaları gerekmektedir. Kurul üyeleri istekler arasından TFD Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.

Ayrıca Türk Farmakoloji Derneği Sağlık Bakanlığıyla ortak olarak tüm tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik bir akılcı ilaç eğitimi programı projesinde yer almayı planlamaktadır. Bu projenin eğitici kadrosunda çok sayıda üyemize ihtiyaç duyulacaktır. Bu projede eğitici olarak görev almak isteyen üyelerimizin Prof. Dr. Canan Uluoğlu’na isteklerini belirten bir e-posta ile başvurmaları gerekmektedir.