KFÇG ve KTÇG Yürütme Kurulu Üyelerinin Görevlendirilmesi

15 Şubat 2014, Cumartesi

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, 14.02.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında,

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelikleri için, Prof. Dr. Canan ULUOĞLU, Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK, Doç. Dr. Murat OLUKMAN, Yrd. Doç. Dr. Cahit NACİTARHAN ve Uzm. Dr. Sedat Rahmi ALTUĞ’u;

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelikleri için, Prof. Dr. Atila KARAALP, Doç. Dr. Serap Annette AKGÜR, Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR, Prof. Dr. Sedef GİDENER ve Doç. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN’ı görevlendirmiştir.

Hocalarımıza yeni dönemdeki çalışmaları için başarılar dileriz.