R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik Ödülü 2013'ün Açıklanması

26 Mart 2014, Çarşamba

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, yılda bir kez “R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü” vermeyi kararlaştırmıştır.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer, TFD Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Prof. Dr. Kevser Erol, TFD Denetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tanju Özçelikay, TFD çalışma gruplarının yürütme kurullarını temsilen Prof. Dr. Canan Uluoğlu ve Prof. Dr. Atila Karaalp ile Türkiye’de ilaç sanayi sektörünü temsil eden Ümit Başara (AİFD) ve Uzm. Ecz. Canan Kutsal ‘dan (İEİS) oluşan seçici kurul 2013 ödülünün, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Edibe Karasu Minareci ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Gündüz’e verilmesini kararlaştırmıştır.

Meslektaşlarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu