TFD Toplantı Desteği

15 Eylül 2014, Pazartesi

Derneğimiz, başka disiplinlerle veya başka departmanlarla ortak bilimsel toplantı düzenlemek isteyen farmakoloji departmanlarımıza, 2015 yılı için TFD bütçesinden toplantı başına 1000 TL’ye kadar en çok 5 toplantıya destek sağlama kararı almıştır. Başvurular 1 Aralık 2014 tarihine kadar info@tfd.org.tr adresine yapılacaktır.

Başvuru formu bu sayfada yayımlanacaktır.