Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Konuşmacıları İlan Edildi

22 Aralık 2014, Pazartesi

Türk Farmakoloji Derneği, Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. Tayfun Berkan Toplantısı, 5-7 Mart 2015, Erciyes, Kayseri Konuşmacıları

 

TRPC1 iyon kanalının vasküler düz kas hücrelerindeki işlevi
Yasemin ERAÇ, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 

Epilepsili hastalarda lamotrijin tedavisi ile genetik polimorfizm ilişkisi
Medine GÜLÇEBI İDRIZ OĞLU, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Deneysel inflamatuar ağrı modelinde sistemik ve lokal adipöz kökenli mezenkimal kök hücre uygulamasının anti-inflamatuar ve anti-nosiseptif etkileri
A. Hakan KURT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Hidrojen sülfür ve retinal arter üzerine etkisi
Selçuk TAKIR, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Önemli Tarihler

Konuşmacılar için son başvuru tarihi:

22.01.2015

Konuşmacıların metinlerini göndermeleri için son tarih:

13.02.2015

Erken kayıt için ve iptal için son başvuru tarihi:

16.02.2015

Rezervasyon iptalleri için son başvuru tarihi:

16.02.2015

 

 

Detaylı bilgi ve başvuru için burayı tıklayın