Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

05 Şubat 2015, Perşembe

Derneğimizin Olağanüstü Genel Toplantısı 27 Mart 2015 Cuma günü saat 17.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Nisan 2015 Cuma günü saat 17.00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Kongre Divan Seçimi ve Yetkilendirme
  3. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu’nun Avrupa Klinik Farmakoloji Dernekleri Federasyonu’na (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, EACPT) üye olması hakkında görüşme yapılması ve oylanması
  4. Dilekler
  5. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için Kongre Divanı’na yetki verilmesi
  6. Kapanış