Dil

Türk Farmakoloji Derneği Görev Dağılımı

9 Şubat 2016, Salı, 11:06

Türk Farmakoloji Derneği’nin 31. Seçimli Olağan Genel Kurulu 15 Ocak 2016 günü Ankara’da yapılmış ve seçim sonucunda aşağıdaki kurullar oluşmuştur. Kurullar kendi içlerinde gereken görev dağılımlarını yapmıştır.
Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu
info@tfd.org.tr
turkfarmakolojidernegi@gmail.com

 

Yönetim Kurulu:

 • Prof. Dr. Ersin Yarış (Başkan)
 • Prof. Dr. Kevser Erol (İkinci Başkan)
 • Doç. Dr. Bilgen Başgut (Genel Sekreter)
 • Doç. Dr. Elif Çadırcı (Sayman)
 • Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay (Üye)
 • Prof. Dr. M. Zafer Gören (Üye)
 • Doç. Dr. S. Sırrı Bilge (Üye)

Denetleme Kurulu:

 • Prof. Dr. Mehmet Melli
 • Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu
 • Prof. Dr. Hakan Gürdal

Yeterlilik Kurulu :

 • Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman
 • Prof. Dr. Sibel Mine Gürün
 • Prof. Dr. S. Hakan Orer 
 • Doç. Dr. R. Tolga Aydos

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Temsilcileri:

 • Uzman Dr. Ali Boray Başçı
 • Doç. Dr. Sırrı Bilge
Bu içeriği paylaş: