Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES)

03 Şubat 2020, Pazartesi

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) yakın zamanda kaybettiğimiz Prof.Dr. Burhan Kıran adına düzenlenecektir. Bu yıl 29. kez düzenlenecek FEKBES’in Mart ayının üçüncü haftası içerisinde Bursa’da yapılması planlanmaktadır. Toplantıyla ilgili ayrıntılar en kısa zamanda duyurulacaktır.

FEKBES 2020’de konuşmacı olmak isteyen üyelerimizin info@tfd.org.tr mail adresine 15 Şubat 2020 tarihine kadar konuşma başlığı ve kısa özeti ile beraber özgeçmişlerini içeren başvurularını göndermeleri yeterlidir.

Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES) Standart İşleyiş Yöntemi Esasları'na göre konuşmacıların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:

a)     TFD üyesi olmaları

b)     Farmakoloji alanında uzmanlığını/doktorasını sürdürmekte veya tamamlamış olanların gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaptıkları veya yapmakta oldukları çalışmaları sunacak olmaları

c)     Türkiye'deki değişik şehirler ve ana bilim dallarından olmaları

d)     Tercihen adına toplantı yaptığımız hocamız ile aynı ana bilim dal(lar)ında görev yapmış olmaları

Başvurusu kabul edilenlerin tam metin göndermesi: 6 Mart 2020

Toplantı için kayıt ve konaklama formu www.tfd.org.tr adresinden en kısa zamanda yayınlanacaktır.

TFD Yönetim Kurulu