18 Mart 2011'de TBMM'ne Sunulan Kanun Teklifi Hakkında TFD Görüşleri

23 Mart 2011, Çarşamba

18 Mart 2011 tarihinde Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından TBMM’ne sunulan kanun teklifi hakkında Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Görüşleri

 

Madde 8 Hakkında TFD görüşleri

Türk Farmakoloji Derneği Klinik Araştırmalar mevzuatının kanunla düzenlenecek olmasını memnuniyetle karşılamıştır. Ancak, yerel etik kurulların bağımsızlığını güvence altına almak için Madde 8 son paragrafına mevcut haline ek olarak aşağıdaki cümlenin eklenmesini uygun görmektedir:

 

Madde 8
****

İnsan üzerine araştırma yapılmasına dair usul ve esaslar, etik kurulların ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle tespit olunur. Yönetmelik etik kurulların bağımsızlığını güvence altına alır.

 

Madde 10 Hakkında TFD görüşleri

1. EK-1 “Tıpta Uzmanlık Dalları ve eğitim sürelerine dair çizelge”de Tıbbi Farmakoloji uzmanlığı için 4 yıllık süre uygundur.

2. EK-3 “Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Süreleri”ne dair çizelgeye aşağıdaki maddeler eklenmelidir:

 

Yan Dallar

Bağlı Dallar

Eğitim Süreleri

Klinik Farmakoloji *

Tıbbi Farmakoloji

2 yıl

Klinik Toksikoloji*

Tıbbi Farmakoloji

2 yıl


* Tıp Fakülteleri Dahili Bilimlerinde yer alan Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları tarafından açılmalıdır. Her iki yan dalda da Tıbbi Farmakoloji uzmanları eğitim görebildiği gibi, İç Hastalıkları uzmanları Klinik Farmakoloji yan dal uzmanlığı, Acil Tıp uzmanları da Klinik Toksikoloji yan dal uzmanlığı alabilmelidir.

 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu