TFD Akılcı İlaç Eğitimi Kurulu Atandı

06 Haziran 2011, Pazartesi

TFD Yönetim Kurulu, Akılcı İlaç Kullanımı konusunun geniş bir açıdan ele alınması, geliştirilmesi ve derneğe gelir getiren faaliyet oluşturulması amacıyla Akılcı İlaç Eğitimi Kurulu oluşturmuştur. Kurulun kurucu başkanı ve üyeleri aşağıda sıralanmıştır.

 

Kurucu Başkan:
Prof. Dr. Ersin Yarış, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kurucu Üyeler:
Prof. Dr. Hakan Ergün, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Tanju Özçelikay, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Zafer Gören, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)
Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Uzm. Dr. Aylin Arıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Filiz Özyiğit, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul (Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Temsilcisi)