Türk Farmakoloji Derneği Genel Kurul Tüzük Değişikliği Önerisi Duyurusu

20 Aralık 2011, Salı

Derneğimizin XXIX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Aralık 2011 Cuma günü saat 17:00’de, çoğunluk sağlanamadığı için 23 Aralık 2011 Cuma günü saat 17:00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Kongre divanı seçimi ve yetkilendirme
 3. Yönetim Kurulu çalışma ve mali raporunun okunması
 4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 5. Yönetim kurulunun ibrası
 6. 2012-2013 yılları bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması
 7. 2012-2013 yılı giriş aidatı ve yıllık aidatlarının belirlenmesi
 8. Tüzük değişikliği
 9. Yönetim Kurulu’nun Dernek Merkezi olarak kullanılmak üzere Ankara’da gayrimenkul satın alınması için yetki istemesi hakkında
 10. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
 11. TTB-UDEK temsilcileri seçimi
 12. Yeterlilik Kurulu seçimi
 13. Dilekler
 14. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Kongre Divanına yetki verilmesi
 15. Kapanış