TFD Klinik Farmakoloji ve Klinik Toksikoloji Yürütme Kurulu Üyeleri Atandı

16 Ocak 2012, Pazartesi

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliklerine, Sedat ALTUĞ, Aydın ERENMEMİŞOĞLU, Zafer GÜNEY, Latif ÖZBAY ve Esra SAĞLAM'ı; Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliklerine Serap ANNETTE AKGÜR, Ömer DEMİR, Sedef GİDENER, Mine KADIOĞLU DUMAN ve Atila KARAALP'ı (soyadına göre alfabetik sırayla) atamıştır.