TFD Yeterlik Kurulu Duyurusu

16 Mart 2012, Cuma

Uzmanlık eğitimindeki hızlı gelişmelere paralel olarak TFD Yeterlik Kurulu çatısı altında "alt-komisyonların" oluşturulması gereksinimi doğmuştur. Bununla ilgili duyurumuz TFD WEB sitemizde yayınlanmış olmakla beraber, şimdiye kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakülteleri Farmakoloji Anabilim Dallarından birer olmak üzere toplam üç yardımcı doçent meslektaşımız başvuruda bulunmuştur. Gerekli üye sayımıza en kısa zamanda ulaşabilmek ve eğitim çalışmalarımıza başlayabilmek için, aşağıda belirtilen alt komisyon yapılanmaları doğrultusunda görev almak isteyen TFD üyelerimizin Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şule GÖK (sulegok@yahoo.comve Yeterlik Kurulu Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos (tolgaaydos@yahoo.com)’a e-posta aracılığıyla başvurmaları rica olunur.

TFD Yeterlik Kurulu

 

Alt-komisyonlar

Alt-komisyon Yapılanması

Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

4 üye [Gönüllü olan ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından seçilen 3 TFD üyesi + 1 Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi]

(*) Tıpta uzmanlık/doktora eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 4 üyeden oluşur. Bu komisyon üyelerinden ikisi, en az biri profesör olmak üzere, profesör/doçent ünvanına sahip olmalıdır.

Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Komisyonu

6 üye [Gönüllü olan ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından seçilen 5 TFD üyesi + 1 Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi]

(*) Tıpta uzmanlık/doktora eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 6 üyeden oluşur. Komisyonun en az 4 üyesi profesör ünvanına sahip olmalıdır.

Yeterlik Sınav Komisyonu

4 üye [Gönüllü olan ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından seçilen 3 TFD üyesi + 1 Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi]

(*) Tıpta uzmanlık/doktora eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 4 üyeden oluşur. Bu komisyon üyelerinden ikisi, en az biri profesör olmak üzere, profesör/doçent ünvanına sahip olmalıdır.

Yeniden Belgelendirme Komisyonu

4 üye [Gönüllü olan ve Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından seçilen 3 TFD üyesi + 1 Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi]

(*) Tıpta uzmanlık/doktora eğitimi veren kurumlarda en az 5 yıldır aktif eğitim kadrolarında bulunan 4 üyeden oluşur. Bu komisyon üyelerinden ikisi, en az biri profesör olmak üzere, profesör/doçent ünvanına sahip olmalıdır.