Dünya Tabipleri Birliği Hekimlerle Buluşuyor...

10 Nisan 2012, Salı

iiikadinhek
DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR
HEKİM BAĞIMSIZLIĞI, MESLEK ÖRGÜTÜ ÖZERKLİĞİ İÇİN
16-17 Nisan 2012
 16 Nisan 2012 | ANKARA

13:30-15:30

İkili Konferans

Dr. José Luiz GOMES DO AMARAL (Dünya Tabipleri Birliği Başkanı)
Hekimliğin ve Meslek Örgütünün Özerkliği

Dr. Mukesh HAIKERWAL (Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı)
Mesleki Özerklik ve Klinik Bağımsızlık: Nitelikli ve Hasta Odaklı Bakımın Desteklenmesi

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye - ANKARA
 17 Nisan 2012 | İSTANBUL

18:30-20:30

İkili Konferans

Dr. José Luiz GOMES DO AMARAL (Dünya Tabipleri Birliği Başkanı)
Hekimliğin ve Meslek Örgütünün Özerkliği

Dr. Mukesh HAIKERWAL (Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı)
Mesleki Özerklik ve Klinik Bağımsızlık: Nitelikli ve Hasta Odaklı Bakımın Desteklenmesi

Yer: Armada Hotel Ahırkapı Sok. No:24, 34122 Sultanahmet - İSTANBUL