Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu (MOBİLYO) Projesi

15 Temmuz 2012, Pazar

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları "Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu, MOBİLYO” Projesi

  • MoBiLYO, TÜBİTAK desteği ve M.E.B. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilen E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nın yürüttüğü bir Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesidir.
  • Katılımcılar iki gün sürecek etkinliklerde temel moleküler biyoloji deneylerini bireysel olarak uygulayacaktır.
  • Etkinliklerde DNA ayrıştırma, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve agaroz jel elektroforezi deneyleri yapılacaktır.
  • Etkinlikler E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarında (www.fabal.ege.edu.tr) gerçekleştirilecektir.
  • Etkinlik dönemleri 3-4 Eylül, 6-7 Eylül; 10-11 Eylül; 13-14 Eylül ve 22-23 Eylül 2012'dir.
  • Bir etkinlik dönemindeki katılımcı sayısı 16 ve toplam katılımcı sayısı 80’dir.
  • Son başvuru tarihi 03 Ağustos 2012'dir.
  • Katılım ücretsizdir. Yemek ve isteyen katılımcıların konaklama giderleri projeden karşılanacaktır.
  • Asil ve yedek katılımcı listesi 13 Ağustos 2012’de açıklanacaktır.

Detaylar için: http://www.mobilyo.ege.edu.tr/index.php