Pediatrik Hastalarda Doğru İlaç Kullanımı Kitabı

02 Ekim 2012, Salı

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bahar Tunçtan tarafından yazılan, Pediatrik Hastalarda Doğru İlaç Kullanımı kitabı basılmıştır.