Dil

KFÇG Yürütme Kurulu Üyeleri

Yürütme Kurulu Üyeleri

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Sinem Ezgi Gülmez, MD, PhD
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
https://www.linkedin.com/in/sinem-ezgi-gulmez-a4268829

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve tıpta uzmanlık eğitimlerini Türkiye’de tamamladı. 2005-2007 yılları arasında Odense’de Güney Danimarka Üniversitesi, Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’nda, farmakoepidemiyoloji alanında araştırmalarına başladı. Nisan 2007 tarihinde, Anabilim Dalı Başkanı Prof Nicholas Moore’un davetlisi olarak, Bordeaux’ya geldi ve Ağustos 2017 tarihine kadar Bordeaux Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Farmakoepidemiyoloji Araştırma Platformu'nda araştırmalarına devam etti; Avrupa düzeyinde “Kıdemli Mediko-Bilimsel Koordinatör” olarak projeler yürüttü, eğitim faaliyetlerinde bulundu. Türkiye’deki Üniversiteler ve TC Sağlık Bakanlığı ile de bilimsel araştırma projeleri yürüttü. 2010 yılında, Türkiye’de, “Farmakoloji Bilim Alanında Üniversite Doçentliği”ni aldı. 2013 yılında da, Fransa’daki en yüksek seviyeli akademik diploma olan, “Üniversite Öğretim Üyeliği için Liyakat (Habilitation à Diriger des Recherches, HDR” aldı. Bilimsel araştırma heyecanı ve merakı hep canlı olan Prof Gülmez, 2017 yılında, Eu2P Programı aracılığı ile farmakoepidemiyoloji alanında PhD'sini başarıyla tamamladı. Profesyonel ve akıcı düzeyde İngilizce ve Fransızca ile temel düzeyde Danca bilen Prof Gülmez’in, 40’dan fazla uluslararası ve ulusal yayını bulunmakta, ulusal ve uluslararası tıp dergilerinde hakemlik ve Editöryal Yayın Kurulunda görev almakta, ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlarda Türkiye temsilciliği görevinde bulunmaktadır. Prof. Gülmez, Eylül 2018’den beri Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
Prof. Gülmez, Türk Farmakoloji Derneği (TFD) üyesi ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. 

 

YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Canan Uluoğlu, MD
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Canan Uluoğlu, 1966 yılında Akseki/Antalya’da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden (GÜTF) 1989 yılında mezun oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2000-2001 yıllarında İtalya Devletinin Türk Devletine tahsis ettiği Akademik Burs Programı ile Ferrara Üniversitesi, Klinik ve Deneysel Tıp Departmanı, Farmakoloji Bölümünde (Ferrara-İtalya) deneysel araştırma projelerinde çalıştı. 2003 yılında GÜTF Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında doçent, 2009 yılında profesör oldu. 2003-2018 yılları arasında GÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda üye ve başkan olarak çalıştı. 2015-2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde İlaç Ruhsat Komisyonunda bilimsel danışman olarak görev aldı. 2010-2014 ve 2019 yılından itibaren de TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini kurul üyesidir. Akademik ilgi alanları, klinik ilaç araştırmaları, kronofarmakoloji ve tıp eğitimidir. Canan Uluoğlu aynı zamanda GÜTF Tıp Eğitimi ve Bilişimi AbD öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir (culuoglu@yahoo.com, Güncelleme tarihi, Kasım 2020).
Prof. Uluoğlu, Türk Farmakoloji Derneği (TFD) üyesi ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

 

YÜRÜTME KURULU SEKRETERİ

Dr. Arzu Güneş Granberg, MD, PhD 
Clinical Research Medical Advisor (CRMA)
Novartis, Sweden
https://www.linkedin.com/in/arzu-gunes-granberg-6836655/?originalSubdoma...

Dr. Güneş Granberg Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezuniyetini takiben Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlığını tamamladı. 2003 yılı itibariyle İsveç Uppsala Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Bilimler Enstitüsü, Klinik Farmakoloji bölümünde başladığı doktora çalışmalarını 2008’de “Pharmacogenetics and Antipsychotic Treatment in Schizophrenia with Special Focus on Adverse Drug Reactions” başlıklı teziyle savundu. Kariyerine Astra-Zenaca şirketinin Ar – Ge merkezlerinden biri olan Göteborg’da, Kardiovasküler ve Gastrointestinal Erken Evre Klinik İlaç Geliştirme Grubunda Farmakogenetik Danışmanı ve Klinik Araştırma Hekimi olarak 2010 yılına kadar devam etti. Takip eden 8 yıl boyunca İsveç’in ilaç denetleyici ve onaylayıcı kurumu olan Medikal Ürünler Ajansı’nda farklı bölümlerde klinik değerlendirici olarak görev yaparken gerek ulusal düzeyde gerekse Avrupa İlaç Ajansı EMA düzeyinde birçok ilaç ve klinik araştırmalarının klinik etki, güvenlik ve farmakovijilans değerlendirmeleriyle birlikte kurumca sağlanan bilimsel danışmanlıklara da katkıda bulundu. 2018 yılı itibariyle Novartis isimli ilaç firmasının Stockholm biriminde AR-GE Global İlaç Geliştirme grubunun tecrübeli bir üyesi olarak Klinik Araştırmalar Tıbbi Danışmanı göreviyle çalışmaktadır. 
Dr. Güneş Granberg’in birçok uluslararası makale ve derlemeleri bulunmakta, Türkiye’deki akademik bağlantılarını halen sürdürmektedir. 
Dr. Granberg, Türk Farmakoloji Derneği (TFD) üyesi ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) Yürütme Kurulu Sekreteri olarak görev almaktadır.
 

 

YÜRÜTME KURULU ÜYESİ

Doç.Dr. Volkan Aydın, MD, PhD
Marmara Üniversitesi
Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİPAM) 
www.linkedin.com/in/volkanaydin-1111

Dr. Volkan Aydın, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2018 yılında aynı fakültenin Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında doktora programını tamamladı. Ardından bu kurumda doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Dr. Aydın’ın çalışma alanları klinik farmakolojinin alt dallarını kapsamakla birlikte başlıca ilgi alanlarını farmakoepidemiyolojik çalışmalar, ilaç kullanım çalışmaları, rasyonel farmakoterapi, farmakovijilans ve sağlık araştırmalarında büyük verinin kullanımı oluşturmaktadır. Dr. Aydın şu anda İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde (HİPAM) Eğitim ve Araştırma Birimi Sorumlusu ve Danışma Kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Eğitim faaliyetleri bakımından kendi kurumu dışında çeşitli üniversitelerde davetli öğretim üyesi olarak mezuniyet öncesi düzeyde ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına eğitimci olarak mezuniyet sonrası düzeyde birinci basamağa yönelik akılcı ilaç kullanımı ve rasyonel farmakoterapi eğitimleri vermektedir. 
Dr. Aydın, Türk Farmakoloji Derneği (TFD) üyesi ve TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
 

YÜRÜTME KURULU ÜYESİ

Doç. Dr. Zeynep Güneş Özünal
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
https://www.linkedin.com/in/zeynep-güneş-özünal-647b4755

Dr. Özünal 1998 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinden, 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden Tıbbi Farmakloji alanında uzmanlığını aldı. 2017 Şubat tarihinden beri Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Özünal, Türk Farmakoloji Derneği (TFD) üyesi ve TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.