Dil

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet MELLİ
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD
e-posta: melli@medicine.ankara.edu.tr, melli.mehmet@gmail.com


Prof. Dr. Oğuzhan YILDIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD
e-posta: oguzhan.yildiz@sbu.edu.tr


Prof. Dr. Birsel Sönmez UYDEŞ DOĞAN
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD
e-posta: sonmezdo@istanbul.edu.tr